AnimeTobi ดูอนิเมะออนไลน์ พากย์ไทย ซับไทย อนิเมะจีน พระเอกเทพ ไม่มีโฆษณา

ดูอนิเมะซับไทย พากย์ไทยก่อนใคร

ของเราเป็น ต้นฉบับจากทางญี่ปุ่นมีทั้ง Anime อนิเมะจีน,อนิเมะฮาเร็ม,อนิเมะต่างโลก,อนิเมะผู้หญิง,อนิเมะออนไลน์,อนิเมะจีนซับไทย,อนิเมะพระเอกเทพ และสามารถหาดู อนิเมะใหม่ๆ พากย์ไทย ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีโฆษณา ดูฟรีที่ AnimeTobi.com


Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 1-44 ซับไทย | ยังไม่จบ

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 1-44 ซับไทย

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 1-44 ซับไทย

เรื่องย่อ Zhe Tian, Shrouding the Heavens, อำพรางสวรรค์

เรื่องราวของ มังกรทั้งเก้าและโลงศพเป็นบทนำและนำโลกยุคดึกดำบรรพ์อันกว้างใหญ่ออกมา ปีนขึ้นไปบนถนนลอยฟ้าและร้องเพลงเพื่อดูว่า เย่ ฟาน ปกคลุมสวรรค์อย่างไร

แหล่งที่มา: Zhe Tian


อนิเมะ อัพเดทเมื่อ

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 1 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 2 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 3 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 4 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 5 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 6 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 7 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 8 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 9 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 10 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 11 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 12 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 13 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 14 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 15 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 16 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 17 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 18 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 19 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 20 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 21 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 22 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 23 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 24 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 25 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 26 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 27 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 28 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 29 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 30 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 31 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 32 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 33 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 34 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 35 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 36 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 37 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 38 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 39 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 40 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 41 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 42 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 43 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

Zhe Tian อำพรางสวรรค์ ตอนที่ 44 ซับไทย

ถึงตอนล่าสุด

ป้ายกำกับ

Action | Adventure | Sci-fi | Shrouding the Heavens | Zhe Tian | อำพรางสวรรค์ | อนิเมะ ซับไทย | ยังไม่จบ |

อนิเมะแฟนเพจ